strijdt voor een pluriform Israël.

04 februari 2023 | 13 Shevat 5783

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Arza-Nederland, gevestigd aan Zuidelijke wandelweg 41 1079RK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: arza.nl

Adres:      Zuidelijke wandelweg 41 1079RK Amsterdam

Tel nr :     0031651423393

Functionaris Gegevensbescherming van Arza-Nederland:  R. van der Wieken-de Leeuw

Zij te bereiken via arzanederland@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Arza-Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Arza-Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Arza-Nederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Arza-Nederland gebruikt excel ( leden adeministratie )  en  mailchimp

 ( voor de nieuwsbrief).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arza-Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na opzegging verijderen wij de gegevens binnen twee jaar. Delen van

 

persoonsgegevens met derden

Arza-Nederland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Arza-Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Arza-Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar arzanederland@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Arza-Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arza-Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en doet haar best om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via arzanederland@gmail.com

februari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

100% AGREEMENT OF THE NETHERLANDS AEC 

The undersigned acknowledge, confirm, and agree that:

  1. The AEC of the FNZ has reached a consensus for the allocation of the 2 Dutch mandates for the 2020 World Zionist Congress.
  2. In the 37th World Zionist Congress, 4 local chapters of Zionist World Unions (Britot) were represented at the AEC:  ARZA, Mizrachi, Poale Zion and Likud.
  3. These four groups have agreed to sign this 100% agreement towards the 38th World Zionist Congress.
  4. The two allocated delegates for the FNZ will be from:
  1. A.      Mizrachi
  2. B.      ARZA

 

  1. Poale Zion and Likud, represent an important segment of the Jewish population of the Netherlands and therefore their decision to allocate the two delegates from the Netherland to Mizrachi and ARZA, in the 38th World Zionist Congress, will not in any way prejudice their standing as a full member of the AEC for the 39th  World Zionist Congress in 2025, or its right to participate in the election process for that Congress.
  2. It should be noted that the in the representation of Poale Zion and Likud in the Zionist Federation of the Netherlands, both will have equal rights as ARZA and Mizrachi and voting rights.

Sincerely yours,

Signatures

 

ARZA                  Rosa van der  Wieken

 

Mizrachi            Lisya Gerez

 

Poale Zion         Itay Garmy

 

Likud                  Frans Hellendall

 

 

Date ____aug 2020________________

Lidmaaatschap

pluriform